Hvorfor jeg elsker mennesker

Jeg foeler spaent over hver gange jeg skriver noget hos LinkedIN. Jeg can godt liv at skrive, og maaske det hjealper at tjene penge. Men livets betydning er ikke mit job. Heller ikke er penge livets betydning. Men menesker. . .

C.S. Lewis skrev at "Der er ingen almindelige mennesker. Du har aldrig talt med et blot human." Mennesker, mere end hoej succes, skaber gode og varme foeler. I mit land ved vi ikke meget om hygge og dens dejleghed, saerlige ikke i fagskredser sammen med ingeniører og forretningsmand.

Filosoffer fra Solomon til Victor Frankl til Dr. Karyn Purvis (min mor og børnepsykolog), mennesker hvem har oplevet liv dybt og bredt er ennig om at vores betydning og glaede kom fra forholder med mennesker og Gud. Det er ironisk at i forholder ogsaa findes denne beste, gode vaerker. Jeg er fulstandig ennig med Dr. Ruby Payne som har sagt, "Ingen signifikant læring finder bortset fra signifikant sammenhæng."

Penge braender. Succes laeker. Alt der er lavet svinder, ruster og oedelaegges. De er bare ikke noget ved siden a mine boerne, mine soeskerne, mine venner og alle andre ikke-blotte mennesker moedes.

Jeg synes, at forbinde med og at elsker mennesker er ud for guddommelighed, og jeg elsker mit Gud over alt.

Glaedelig Jul og Godt Nyt Aar till alle!

(Fem-og-tyve aar siden var jeg udvekslingsstudent i Roskilde, Danmark hvor jeg laert meget on livet og fred og glaede. Jeg haaber at du tilgiver mine fejler. Det var for lange tid siden.)